Share 1,000

ส่ง-เปีย ทุกวันที่ 1 เวลา 16:00 น.

เริ่ม 1 เมษายน 2559 – 1 กันยายน 2560
18 มือ (1 ปีครึ่ง)

มือละ 1,000 บาท (รวม 18,000 บาท)
ดอกตาม ขั้นต่ำ 50 บาท (จับฉลาก)

ดอกเบี้ยรวม 901 บาท

มือ ชื่อ ดอก มือ ชื่อ ดอก
1 ปอย 10 ตุ๊ง 50
2 Mr. Big 160 11 ติ้ง 50
3 เคน 70 12 ปอย 50
4 ตอม 65 13 เล็ก 50
5 นก 50 14 หญิง 50
6 ดุจ 51 15 ตอย 50
7 พีม 50 16 ตอม 50
8 อุ๊ 55 17 หญิง 50
9 แพร 50 18 แพ็ต 50

i love inter.net