จะอยู่เฉยๆ หรือวิ่งไปเลยดี

จะอยู่เฉยๆ หรือวิ่งไปเลยดี