เบื่อง่าย
เพราะเราเป็นคนเบื่อง่าย
อยู่บ้าน จะต้องจัดห้องใหม่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ย้ายเตียงไว้ทางนี้บ้าง ย้ายตู้ไว้ทางนั้นบ้าง
ปีใหม่นี้ เอาอีกแล้ว
ลุกขึ้นมาเปลี่ยน theme ของ web ซะงั้น
ขอใหม่สิ่งใหม่ๆในชีวิต
ช่วยพัดพาชีวิตใหม่ มาให้เรา
แลเพ้อเจ้อเนอะ
เอ๊ะ หรือนี่คือ style ใหม่
เพ้อเจ้อๆ เออ ดี…