วันเกิดข้าพเจ้าเอง

ใกล้เข้ามาแล้ว อีกเพียงไม่กี่วัน

เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา

นั่งนับกันอยู่กับเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กน้อย ว่า เราก็จะอายุ 22 เข้าไปแล้วนะ
ณ บัดนี้ ยังค้นหาตัวเองไม่เจอเสียที (แต่คิดว่าเพื่อนคนนั้นคงค้นหาตัวตนของมันเจอแล้ว)

แต่บัดนี้

เราได้มองเห็นทางข้างหน้าสำหรับตัวเองแล้ว
แม้จะยังไม่ค่อยชัดแต่ถ้าสาดแสงไฟเข้าไปให้มากกว่านี้ ก็คงจะชัดเจนขึ้นมาเทียว
[by “แสงไฟ” เราหมายความว่า “ความพยายาม”]

โบราณว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความผิดหวังย่อมอยู่ที่นั่น”
แต่ข้าพเจ้าจะไม่กลัวความผิดหวัง
เพราะบัดนี้ ความผิดหวังได้อยู่รายล้อมข้าพเจ้าแล้ว

เป็นเช่นไร
อีกไม่นานท่านก็จะได้ทราบ

ข้าพเจ้า

ป.ล. จริงแล้ว โบราณได้กล่าวไว้ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น” ตะหาก