บ๊าย บาย จิ๊ จ๊ะ
ขอให้น้องประสพความสำเร็จกลับมา

แล้วอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวล่ะ จะอับอายชาวบ้านเขา

รวมรูปยามอำลา